Sertifiseringer

Begge våre lokaliteter er Debio godkjente

Begge våre lokaliteter er Global GAP sertifisert

ASC-Rapporter

Aquaculture Stewardship Council (ASC) er en verdens leden sertifisering for akvakultur. ASC er en uavhengig sertifiserings godkjenning som er utviklet i samarbeid med WWF for å sikre gode vilkår for produksjon av akvakultur. Vi som jobber i Havkar Drift setter høye krav til oss selv når det kommer til sikkerhet, bærekraft og åpenhet og i løpet av 2023 jobber Havkar Drift for og ASC godkjent samtlige lokaliteter.

Skipperdalsneset

Skipperdalsneset 39657

Fylke: Vestland

Kommune: Bremanger

Produksjons området: PO4 

MTB: 3120 tonn

 

Siste utsett: V2022-generasjon

ASC sertifiserings: Under sertifisering 

Andre sertifiseringer: GlobalG.A.P. og Debio

Listeførte sykdommer: PD SAV3

Estimated Unexplained Loss (EUL): 0

Estimated Unexplained Loss (EUL) på forrige generasjon: Blir oppdatert etter endt produksjont

Koordinert bekjempelse av lakselus (IPM) : Nordfjord Fiskehelsenettverk 

Dødelighet på fugl eller pattedyr: Ingen registret på nåværende tidspunkt

Status lakselus: Trykk på lenke i bunn

Bleket

Bleket 45072

Fylke: Vestland

Kommune: Kinn 

Produksjons området: PO4 

MTB: 3120 tonn


Siste utsett: V2023-generasjon

ASC sertifiserings: Under sertifisering 

Andre sertifiseringer: GlobalG.A.P. og Debio

Listeførte sykdommer: Ingen

Estimated Unexplained Loss (EUL): 0

Estimated Unexplained Loss (EUL) på forrige generasjon: Blir oppdatert etter endt produksjont

Koordinert bekjempelse av lakselus (IPM) : Nordfjord Fiskehelsenettverk 

Dødelighet på fugl eller pattedyr: Ingen registret på nåværende tidspunkt

Status lakselus: Trykk på lenke i bunn