OM OSS

Havkar Drift AS

Havkar Drift AS er et selskap som er eid av Austevoll Melaks AS, Troland Lakseoppdrett AS og Langøylaks AS. Havkar Drift AS sin funksjon er å drifte morselskapenes oppdrettslokaliteter i Nordfjord. Morselskapene er tradisjonsrike familiebedrifter som har 40 års erfaring med produksjon av laks og ørret. Selskapene har tilsammen 8 tillatelser for matfiskproduksjon av laks og ørret. Vi er medlem av Salmon Group, verdens største nettverk av små og mellomstore lokaleide oppdrettsselskap.

salmon, fish, seafood-3139390.jpg